Dzięki zastosowaniu preparatu EXTRA INSECT FREE® w otoczeniu nie ma much ani komarów. EXTRA INSECT FREE® jest dostępny w dozowniku Smart Air. Insektycyd spełnia wymagania bezpieczeństwa, został zatwierdzony przez Greckie Ministerstwo Rolnictwa i Żywności.